Copyright Bojan Arzenšek

Gýrodon lívidus (Bull.: Fr.) Karst. - navadni jelšar (zaščitena, užitna/edible)

900x600

... Osnovna stran/Main page...