Copyright Bojan Arzenšek

Inonótus oblíquus (Pers.: Fr.) Pil. - brezin luknjač (neužitna/inedible)

900x600

... Osnovna stran/Main page...