Copyright Bojan Arzenšek

Plúteus cervínus (Schff.: Fr.) Kumm. - jelenova ščitovka (užitna/edible)

900x600

... Osnovna stran/Main page...