Copyright Bojan Arzenšek

ZOOM

... Osnovna stran/Main page...


300x200 Auriculária aurícula-júdae (Bull.) Wettst. - bezgova uhljevka (užitna/edible) 900x600
300x200 Auriculária mesentérica (Dicks.: Fr.) Pers. - brestova uhljevka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Calócera córnea (Batsch: Fr.) Fr. - rogasti rožiček (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Calócera viscósa (Pers.: Fr.) Fr. - lepljivi rožiček (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Dacrýmyces chrysospérmus Bk. & Curt. - pahljačasta solzovka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Exídia glandulósa (Bull.: Fr.) Fr. - žlezasta zamazanka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Exídia recísa (Ditm.: Fr.) Fr. - pecljata zamazanka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Exídia truncáta Fr.: Fr. - zvegana zamazanka (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Tremélla mesentérica Retz: Fr. - rumena drhtavka (užitna/edible) 900x600
300x200 Tremíscus helvelloídes (D.C.: Fr.) Donk - uhati drhtavež (užitna/edible) 900x600