Copyright Bojan Arzenšek

ZOOM

... Osnovna stran/Main page...


300x200 Artómyces pyxidátus (Pers.: Fr.) Jül. - cvetoča grmulja (zaščitena, neužitna/inedible) 900x600
CANTHARELLUS / LISIČKA
300x200 300x200 Clavariadélphus truncátus (Quél.) Donk - odsekani kijec (mlada užitna/young edible) 900x600 900x600
300x200 Clavulína cristáta (Holmsk.: Fr.) Schroet. - grebenasta grivača (užitna/edible) 900x600
300x200 Crateréllus córnucopioídes (L.: Fr.) Pers. - črna trobenta (užitna/edible) 900x600
300x200 Gómphus clavátus (Pers.: Fr.) Gray - čokata žilolistka (zaščitena, užitna/edible) 900x600
300x200 Pseudocrateréllus undulátus (Pers.: Fr.) Rausch. - nagubana patrobenta (užitna/edible) 900x600
300x200 Ptérula multífida (Fr.) Fr. - razvejana ščetinjača (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Ramária fagetórum Maas G. ex Schild - bukova griva (užitna/edible) 900x600
300x200 Ramária sanguínea (Pers.) Quél. - krvobetna griva (užitna/edible) 900x600
300x200 Sparássis críspa (Wulf.: Fr.) Fr. - borov glivec (užitna/edible) 900x600