Copyright Bojan Arzenšek

ZOOM

... Osnovna stran/Main page...


300x200 Aléuria aurántia (Pers.: Fr.) Fuck. - oranžna latvica (užitna/edible) 900x600
300x200 300x200 Disciótis venósa (Pers.) Boud. - žilnata ponvica (užitna/edible) 900x600 900x600
300x200 Gyrómitra esculénta (Pers.: Fr.) Fr. - pomladanski hrček (zaščitena, pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 Gyrómitra ínfula (Schff.: Fr.) Quél. - rogljati hrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 Gyrómitra perláta (Fr.:Fr.) Harm. - široki hrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 Helvélla aestivális (Heim & Remy) Diss & Raitr - poletni loputar (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Helvélla elástica Bull.: Fr - prožni loputar (užitna/edible) 900x600
300x200 Helvélla lacunósa Afz.: Fr. - jamičasti loputar (užitna/edible) 900x600
300x200 300x200 Helvélla leucomeláena (Pers.) Nannf. - gladkobetni loputar (užitnost neznana/unknown edibility) 900x600 900x600
300x200 Helvélla mácropus (Pers.: Fr.) Karst. - visoki loputar (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Humária hemispháerica (Wigg.: Fr.) Fuck. - polobla kosmatinka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 300x200 300x200 Mitróphora hýbrida (Sow.: Fr.) Boud. - zvončasti kapičar (užitna/edible) 900x600 900x600 900x600 900x600
300x200 300x200 Mitróphora semilíbera (D.C.: Fr) Lév. - šilasti kapičar (užitna/edible) 900x600 900x600
300x200 Morchélla costáta (Vent.) Pers. - rebravi smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 300x200 Morchélla crássipes Krbh. - debelobetni smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600 900x600
300x200 Morchélla deliciósa (Fr.) Jcq. - slastni smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 300x200 300x200 Morchélla esculénta (L.: Fr.) Pers. - užitni smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600 900x600 900x600
300x200 Morchélla esculénta var. átrotomentósa Mos. - užitni smrček, temnožametasti različek (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 Morchélla esculénta var. umbrína Boud. - užitni smrček, temnorjavi različek (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 Morchélla rotúnda (Pers.: Fr.) Boud. - okrogloglavi smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600
300x200 300x200 Morchélla vulgaris (Pers.) Boud. - navadni smrček (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600 900x600
300x200 300x200 Neogyrómitra gígas (Krbh.) Imai - orjaški hrčak (zaščitena, pogojno užitna/conditionally edible) 900x600 900x600
300x200 Otídea bufónia (Pers.: Fr.) Boud. - krastačje uho (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Otídea onótica (Pers.: Fr.) Fuck. - oslovsko uho (užitna/edible) 900x600
300x200 300x200 Pezíza cérea Bull. ex Mérat - jutina skledica (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 300x200 300x200 300x200 300x200 Ptychovérpa bohémica (Krbh.) Boud. - češki hrčkovec (užitna/edible) 900x600 900x600 900x600 900x600 900x600
300x200 Rhizína unduláta Fr.: Fr. - hrčkasti korenčar (užitna/edible) 900x600
300x200 300x200 Sarcóscypha coccínea (Scop.: Fr.) Lamb. - škrlatna čašica (pogojno užitna/conditionally edible) 900x600 900x600
300x200 Scutellínia scutelláta (L.: Fr.) Lamb. - ščitasta ščetinka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Tarzétta cupuláris (Fr.) Earle - pecljata torilka (neužitna/inedible) 900x600