Copyright Bojan Arzenšek

Paxíllus involútus (Batsch.: Fr.) Fr. - navadna podvihanka (smrtno strupena/deadly poisonous)

900x600 900x600

... Osnovna stran/Main page...