Copyright Bojan Arzenšek

SLOVAŠKA - SLOVENSKO - SLOVAKIA

... Osnovna stran/Main page...


Datum izdaje/Date of issue: 1997/09/17
Morchella esculenta & Boletus aereus & Catathelasma imperiale & (Miriostoma coliforme & Clavariadelphus truncatus & Tremiscus helvelloides & Leccinum rufum & Sparassis crispa)
9Sk & 9Sk & 9Sk & (block)

užitni smrček & črni goban & kolobarna dvovenčnica & (? & odsekani kijec & uhati drhtavež & trepetlikov turek & borov glivec)

ZOOM