Copyright Bojan Arzenšek

Ganodérma adspérsum (Schulz.) Donk - debela pološčenka (neužitna/inedible)

900x600

... Osnovna stran/Main page...