Copyright Bojan Arzenšek

Ganodérma lipsiénse (Batsch) Atk. - sploščena pološčenka (neužitna/inedible)

900x600

... Osnovna stran/Main page...