Copyright Bojan Arzenšek

ZOOM

... Osnovna stran/Main page...


300x200 Abortíporus biénnis (Bull.: Fr.) Sing. - dvoletni polluknjičar (neužitna/inedible) 900x600
ALBATRELLUS / MESNATOVEC
300x200 Bjerkándera adústa (Willd.: Fr.) Karst. - osmojena bjerkandera (neužitna/inedible) 900x600
BOLETOPSIS / GOBANOVEC
300x200 Climacocýstis boreális (Fr.: Fr.) Kotl. & Pouz. - severnjaška poroznica (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Coltrícia perénnis (L.: Fr.) Murr. - večni trdikovec (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 300x200 Daedálea quercína (L.: Fr.) Pers. - hrastova labirintnica (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Daedaleópsis confragósa (Bolt.: Fr.) Schroet. - rdečeča zvitocevka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Daedaleópsis trícolor (Pers.: Fr.) Bond. & Sing. - tribarvna zvitocevka (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Fistulína hepática (Schff.: Fr.) With. - jetrasta cevača (zaščitena, užitna/edible) 900x600
300x200 Fómes fomentárius (L.: Fr.) Fr. - bukova kresilka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Fomitópsis pinícola (Sow.: Fr.) Karst. - smrekova kresilača (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Ganodérma adspérsum (Schulz.) Donk - debela pološčenka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Ganodérma lipsiénse (Batsch) Atk. - sploščena pološčenka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Gloeophýllum odorátum (Wulf.: Fr.) Imaz. - dišeča tramovka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Gloeophýllum sepiárium (Wulf.: Fr.) Karst. - sivorjava tramovka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Heterobasídion annósum (Fr.: Fr.) Bref. - jelovi koreničnik (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Hymenocháete rubiginósa (Dicks.: Fr.) Lév. - trdolesna usnjevka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Inonótus dryádeus (Pers.: Fr.) Murr. - roseči luknjač (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Inonótus oblíquus (Pers.: Fr.) Pil. - brezin luknjač (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Laetíporus sulphúreus (Bull.: Fr.) Murr. - žvepleni lepoluknjičar (mlada užitna/young edible) 900x600
300x200 Lenzítes betulína (L.: Fr.) Fr. - brezova lenzovka (neužitna/inedible) 900x600
MERIPILUS / VELEZRAŠČENKA
300x200 Ónnia tomentósa (Fr.: Fr.) Karst. - poletni plošček (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Pháeolus schweinítzii (Fr.) Pat. - žoltorobi rjavopor (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Phéllinus hartígii (All. & Schn.) Bond. - Hartigov plutač (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Phéllinus igniárius (L.: Fr.) Quél. - vrbov plutač (neužitna/inedible) 900x600
300x200 300x200 Phéllinus robústus (Karst.) Bourd. & Galz. - hrastov plutač (neužitna/inedible) 900x600 900x600
300x200 Phéllinus tuberculósus (Baumg.) Niem. - sadni plutač (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Piptóporus betulínus (Bull.: Fr.) Karst. - brezova odpadljivka (mlada užitna/young edible) 900x600
POLYPORUS / LUKNJIČAR
300x200 300x200 300x200 Pycnóporus cinnabárinus (Jacq.: Fr.) Karst. - cinobrasti drobnoluknjičar (neužitna/inedible) 900x600 900x600 900x600
300x200 Schizophýllum commúne Fr.: Fr. - navadna cepilistka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Tramétes suavéolens (L.: Fr.) Fr. - vrbova ploskocevka (neužitna/inedible) 900x600
300x200 Tramétes versícolor (L.: Fr.) Lloyd - pisana ploskocevka (neužitna/inedible) 900x600